Học sinh Việt Nam đoạt 4 huy chương Vàng cuộc thi Khoa học quốc tế tại Indonesia

Học sinh Việt Nam đoạt 4 huy chương Vàng cuộc thi Khoa học quốc tế tại Indonesia

39 học sinh Hà Nội tham dự kì thi Khoa học quốc tế ISC 2019 đều đạt giải

39 học sinh Hà Nội tham dự kì thi Khoa học quốc tế ISC 2019 đều đạt giải

39 học sinh Việt Nam đều đoạt giải tại kỳ thi Khoa học quốc tế ISC 2019

39 học sinh Việt Nam đều đoạt giải tại kỳ thi Khoa học quốc tế ISC 2019

Học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại cuộc thi khoa học quốc tế năm 2019

Học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại cuộc thi khoa học quốc tế năm 2019

Việt Nam giành 4 huy chương vàng trong kỳ thi Khoa học quốc tế ISC 2019

Việt Nam giành 4 huy chương vàng trong kỳ thi Khoa học quốc tế ISC 2019

Học sinh Việt Nam đoạt bốn huy chương vàng kỳ thi Khoa học quốc tế ISC

Học sinh Việt Nam đoạt bốn huy chương vàng kỳ thi Khoa học quốc tế ISC

Việt Nam giành 4 Huy chương vàng tại cuộc thi Khoa học quốc tế ISC 2019