Giảm ô nhiễm với thuyền vớt rác

Giảm ô nhiễm với thuyền vớt rác

Cậu học trò lớp 8 sáng chế ra cây nước tiệt trùng cốc trong trường học

Cậu học trò lớp 8 sáng chế ra cây nước tiệt trùng cốc trong trường học

Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Khoa học quốc tế ISC 2018

Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Khoa học quốc tế ISC 2018

Đoàn học sinh Hà Nội giành 4 Huy chương vàng tại Cuộc thi Khoa học quốc tế

Đoàn học sinh Hà Nội giành 4 Huy chương vàng tại Cuộc thi Khoa học quốc tế

Đoàn học sinh Hà Nội giành 4 HCV tại Cuộc thi Khoa học quốc tế

Đoàn học sinh Hà Nội giành 4 HCV tại Cuộc thi Khoa học quốc tế

Đoàn học sinh Hà Nội giành 4 HCV tại Cuộc thi Khoa học quốc tế - ISC

Đoàn học sinh Hà Nội giành 4 HCV tại Cuộc thi Khoa học quốc tế - ISC

Học sinh Việt Nam tỏa sáng tại kì thi Khoa học quốc tế ISC 2018