Chủ tịch VNPT: 'Chúng tôi thuê tư vấn nước ngoài để minh bạch khi cổ phần hóa VNPT trong năm 2019'

Chủ tịch VNPT: 'Chúng tôi thuê tư vấn nước ngoài để minh bạch khi cổ phần hóa VNPT trong năm 2019'

Ủy ban quản lý vốn phải nắm 'chân tơ, kẽ tóc' doanh nghiệp để có ứng xử phù hợp

Ủy ban quản lý vốn phải nắm 'chân tơ, kẽ tóc' doanh nghiệp để có ứng xử phù hợp

Phó thủ tướng đề nghị VNPT chuẩn bị tốt để IPO vào cuối 2019

Phó thủ tướng đề nghị VNPT chuẩn bị tốt để IPO vào cuối 2019

VNPT cần đi đầu trong thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế số

VNPT cần đi đầu trong thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế số

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN

Phó Thủ tướng làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Agribank, VNPT

Phó Thủ tướng làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Agribank, VNPT