IPO Viện Dệt May thu được 49 tỷ đồng, gấp đôi dự kiến

IPO Viện Dệt May thu được 49 tỷ đồng, gấp đôi dự kiến

IPO Viện Dệt May: Nhà nước thu về 49,2 tỷ đồng, vượt 73% dự kiến

IPO Viện Dệt May: Nhà nước thu về 49,2 tỷ đồng, vượt 73% dự kiến

IPO Viện Dệt May thu được 49 tỷ đồng

IPO Viện Dệt May thu được 49 tỷ đồng

IPO viện Dệt may thu về 49 tỷ đồng, gấp đôi dự kiến

IPO viện Dệt may thu về 49 tỷ đồng, gấp đôi dự kiến

IPO Viện Dệt may: Lượng đặt mua gấp gần 7 lần chào bán

IPO Viện Dệt may: Lượng đặt mua gấp gần 7 lần chào bán

IPO Viện Dệt may: Lượng đặt mua gấp 6,3 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt may: Lượng đặt mua gấp 6,3 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt may: Bất ngờ lượng đặt mua gấp 7 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt may: Bất ngờ lượng đặt mua gấp 7 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt May 'hút khách': Lượng đăng ký mua gấp 6 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt May 'hút khách': Lượng đăng ký mua gấp 6 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt May: Lượng đặt mua gấp 7 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt May: Lượng đặt mua gấp 7 lần lượng chào bán