Nghe nhạc ở quán Tùng (*)

Nghe nhạc ở quán Tùng (*)

Từ góc lặng nàyHọ đã đếm thời gian bằng vô vàn giọt đắngBào mòn năm tháng xanh rêu