Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học 22/5: Để thiên nhiên nuôi sống và bảo vệ con người

Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học 22/5: Để thiên nhiên nuôi sống và bảo vệ con người

Hơn 1 triệu chủng loài đối diện nguy cơ bị xóa sổ

Hơn 1 triệu chủng loài đối diện nguy cơ bị xóa sổ

Trách nhiệm không thể chối bỏ

Trách nhiệm không thể chối bỏ

Trái đất đối mặt với tuyệt chủng nếu càng nóng lên và biến đổi khí hậu gia tăng: Nhiệt độ tăng - gần hơn nguy cơ tuyệt chủng

Trái đất đối mặt với tuyệt chủng nếu càng nóng lên và biến đổi khí hậu gia tăng: Nhiệt độ tăng - gần hơn nguy cơ tuyệt chủng

Cảnh báo một triệu loài có nguy cơ tuyệt chủng

Cảnh báo một triệu loài có nguy cơ tuyệt chủng

Một triệu loài sinh vật bị đe dọa tuyệt chủng

Một triệu loài sinh vật bị đe dọa tuyệt chủng

Báo động tình trạng mất đa dạng sinh học trên thế giới

Báo động tình trạng mất đa dạng sinh học trên thế giới