Kỷ lục Việt Nam: Viện nghiên cứu sinh trắc vân tay đầu tiên tại Việt Nam

Kỷ lục Việt Nam: Viện nghiên cứu sinh trắc vân tay đầu tiên tại Việt Nam

Tổ chức kỷ lục Việt Nam mới đây đã xác lập một kỷ lục mới cho Viện Nghiên Cứu Sinh Trắc Vân Tay IODR là...