Học sinh Hà Nội đoạt huy chương vàng tại Olympic Vật lý châu Âu 2020

Học sinh Hà Nội đoạt huy chương vàng tại Olympic Vật lý châu Âu 2020

Em Nguyễn Mạnh Quân, lớp 11 Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam đã xuất sắc đoạt huy...
Kì thi Olympic Vật lý Châu Âu: Việt Nam xuất sắc đoạt huy chương vàng

Kì thi Olympic Vật lý Châu Âu: Việt Nam xuất sắc đoạt huy chương vàng

Việt Nam giành được 4 huy chương tại kì thi Olympic Vật lý châu Âu 2020

Việt Nam giành được 4 huy chương tại kì thi Olympic Vật lý châu Âu 2020

Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic Vật lý châu Âu 2020

Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic Vật lý châu Âu 2020

Việt Nam xuất sắc đoạt huy chương vàng Olympic Vật lí châu Âu

Việt Nam xuất sắc đoạt huy chương vàng Olympic Vật lí châu Âu

Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu 2020

Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu 2020

Việt Nam xuất sắc đoạt huy chương vàng Olympic Vật lí châu Âu

Việt Nam xuất sắc đoạt huy chương vàng Olympic Vật lí châu Âu

Dành trọn niềm đam mê cho môn vật lý

Dành trọn niềm đam mê cho môn vật lý

Việt Nam đứng thứ 5 tại Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam đứng thứ 5 tại Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam đứng nhất Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam đứng nhất Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế

Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Việt Nam đoạt ba Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Việt Nam đoạt ba Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Học sinh Việt Nam được trao giải Thí sinh đạt điểm cao nhất toàn kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Học sinh Việt Nam được trao giải Thí sinh đạt điểm cao nhất toàn kỳ thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Nam sinh Ams đạt điểm cao nhất thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Nam sinh Ams đạt điểm cao nhất thi Olympic Quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn 2019

Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại IOAA 2019

Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại IOAA 2019