Alibaba bị Trung Quốc phạt gần 2 tỷ đồng

Alibaba bị Trung Quốc phạt gần 2 tỷ đồng

Do không báo cáo các giao dịch với nhà chức trách, Alibaba cùng hai doanh nghiệp khác bị Trung Quốc phạt...