Khai mạc 4 triển lãm về công nghiệp dệt may tại TP. HCM

Khai mạc 4 triển lãm về công nghiệp dệt may tại TP. HCM

TPHCM: Hơn 500 doanh nghiệp giới thiệu máy móc dệt may hiện đại

TPHCM: Hơn 500 doanh nghiệp giới thiệu máy móc dệt may hiện đại

Khai mạc đồng thời 4 triển lãm quốc tế tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc đồng thời 4 triển lãm quốc tế tại TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh khai mạc bộ ba triển lãm chuyên ngành dệt may

TP. Hồ Chí Minh khai mạc bộ ba triển lãm chuyên ngành dệt may

Hơn 400 đơn vị mang công nghệ mới đến triển lãm quốc tế về ngành dệt may

Hơn 400 đơn vị mang công nghệ mới đến triển lãm quốc tế về ngành dệt may

VTG 2018 - Diễn đàn B2B trong ngành dệt may

VTG 2018 - Diễn đàn B2B trong ngành dệt may

Hàng trăm thương hiệu nổi tiếng tham dự Triển lãm quốc tế ngành dệt may

Hàng trăm thương hiệu nổi tiếng tham dự Triển lãm quốc tế ngành dệt may

Nhiều công nghệ mới ngành dệt may, da giầy được giới thiệu tại TP. Hồ Chí Minh

Nhiều công nghệ mới ngành dệt may, da giầy được giới thiệu tại TP. Hồ Chí Minh

Hàng loạt công nghệ hàng đầu ngành dệt may sẽ được giới thiệu tại TP Hồ Chí Minh cuối tháng 11

Chuỗi triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may - VTG 2018

Chuỗi triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may - VTG 2018

4 sự kiện lớn ngành dệt may sẽ diễn ra trong tháng 11

4 sự kiện lớn ngành dệt may sẽ diễn ra trong tháng 11