EVNNPT đóng điện hai dự án truyền tải trọng điểm

EVNNPT đóng điện hai dự án truyền tải trọng điểm

Trạm biến áp 500 kV Đức Hòa đấu nối cùng đường dây 500 kV Mỹ Tho - Đức Hòa đã vừa được đóng điện.
SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

Nỗ lực đưa dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng 'về đích' đúng hẹn

Nỗ lực đưa dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng 'về đích' đúng hẹn

Phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng trong tháng 5/2021

Phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng trong tháng 5/2021

Nhiều móng cột của đường dây 500 kV mạch 3 bị sạt sụt do mưa bão

Nhiều móng cột của đường dây 500 kV mạch 3 bị sạt sụt do mưa bão

Đường dây 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội: Chờ gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Đường dây 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội: Chờ gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Nhà thầu xây lắp đảm bảo tiến độ thi công

Nhà thầu xây lắp đảm bảo tiến độ thi công

EVNNPT biểu dương các nhà thầu xây lắp đảm bảo tiến độ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3

EVNNPT biểu dương các nhà thầu xây lắp đảm bảo tiến độ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3

4 nhà thầu xây lắp đạt và vượt tiến độ thi công đường dây 500 kV mạch 3

4 nhà thầu xây lắp đạt và vượt tiến độ thi công đường dây 500 kV mạch 3