Palmas Nguyễn đưa ảo thuật Việt ra thế giới

Palmas Nguyễn đưa ảo thuật Việt ra thế giới

Lớn lên, học tập và biểu diễn ở Mỹ, nhưng ảo thuật gia Palmas Nguyễn đã chọn con đường trở về Việt Nam để...