Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông 'tê liệt' vì... 215m2 đất (!)

Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông 'tê liệt' vì... 215m2 đất (!)

Tiếp nhận đơn kêu cứu của chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chủ trì cuộc họp ngày 25-3-2020, chỉ đạo...
Dự án KCN cầu cảng Phước Đông (Long An): Dân làm khó, giang hồ 'càn quét', Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kiên quyết

Dự án KCN cầu cảng Phước Đông (Long An): Dân làm khó, giang hồ 'càn quét', Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kiên quyết

Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông

Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông

Long An: Cam kết giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Phước Đông trong tháng 4

Long An: Cam kết giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Phước Đông trong tháng 4

Dự án KCN Cầu cảng Phước Đông: Ưu đãi biến thành ngược đãi

Dự án KCN Cầu cảng Phước Đông: Ưu đãi biến thành ngược đãi