Đón đoàn học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Đón đoàn học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019

Tuyên dương đoàn học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Tuyên dương đoàn học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam giành ba huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành ba huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 6 huy chương tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO

Học sinh Hà Nội đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế 2019

Đoàn Việt Nam vỡ òa với 3 Huy chương Vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Học sinh Việt Nam 'đại náo' cuộc thi Olympic khoa học quốc tế, giành 3 huy chương vàng

Học sinh Việt Nam đoạt sáu huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam đoạt 3 HCV tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019

Trường Hà Nội - Amsterdam đoạt 3 huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ

Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Học sinh trường Amsterdam dậy sóng thi Olympic khoa học trẻ: Đoạt 3 HCV

Việt Nam giành 3 HCV Olympic Khoa học quốc tế

Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019

Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Ba học sinh Hà Nội đoạt Huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Thành tích đáng nể của chàng trai trường Ams hai lần nhận huy chương bạc IMO

Đoàn Việt Nam giành 4 huy chương Vàng kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế

6/6 học sinh Việt Nam đều đạt giải Kỳ thi khoa học trẻ quốc tế IJSO