Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Hà Nội

Ngày 13/1, học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021.
Trường Trung học cơ sở Đông La 55 năm tiếp nối yêu thương

Trường Trung học cơ sở Đông La 55 năm tiếp nối yêu thương

Giáo dục Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng

Giáo dục Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng

Đón đoàn học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Đón đoàn học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019

Tuyên dương đoàn học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Tuyên dương đoàn học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam giành ba huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành ba huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Học sinh Hà Nội đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế 2019

Học sinh Hà Nội đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế 2019

Đoàn Việt Nam vỡ òa với 3 Huy chương Vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Đoàn Việt Nam vỡ òa với 3 Huy chương Vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Đoàn Việt Nam vỡ òa với 3 Huy chương Vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Đoàn Việt Nam vỡ òa với 3 Huy chương Vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Học sinh Việt Nam 'đại náo' cuộc thi Olympic khoa học quốc tế, giành 3 huy chương vàng

Học sinh Việt Nam 'đại náo' cuộc thi Olympic khoa học quốc tế, giành 3 huy chương vàng

Học sinh Hà Nội giành 3 Huy chương vàng kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế

Học sinh Hà Nội giành 3 Huy chương vàng kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế

Học sinh Việt Nam đoạt sáu huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Học sinh Việt Nam đoạt sáu huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam đoạt 3 HCV tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019

Việt Nam đoạt 3 HCV tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019

Trường Hà Nội - Amsterdam đoạt 3 huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ

Trường Hà Nội - Amsterdam đoạt 3 huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ

Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế 2019

Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế 2019

Học sinh trường Amsterdam dậy sóng thi Olympic khoa học trẻ: Đoạt 3 HCV

Học sinh trường Amsterdam dậy sóng thi Olympic khoa học trẻ: Đoạt 3 HCV

Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019

Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2019

Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam giành 6 Huy chương tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Việt Nam giành 6 Huy chương tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

Ba học sinh Hà Nội đoạt Huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO

Ba học sinh Hà Nội đoạt Huy chương vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2019

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam