Hành trình 13 năm Samsung tiên phong chinh phục ngành công nghiệp TV

Hành trình 13 năm Samsung tiên phong chinh phục ngành công nghiệp TV

Năm 1969, Samsung giới thiệu chiếc TV đầu tiên. 50 năm sau, những mẫu TV của hãng đã vượt qua giá trị của...