Hợp tác cùng VNPT, hệ sinh thái điện tử Hưng Yên hướng đến phát triển toàn diện

Hợp tác cùng VNPT, hệ sinh thái điện tử Hưng Yên hướng đến phát triển toàn diện

Giai đoạn 2016-2020, với vai trò là đối tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin (VT-CNTT), Tập...
Hợp tác cùng VNPT, hệ sinh thái điện tử Hưng Yên hướng đến phát triển toàn diện

Hợp tác cùng VNPT, hệ sinh thái điện tử Hưng Yên hướng đến phát triển toàn diện

Thành phố công nghệ Bangalore: 'Thung lũng Silicon' của Ấn Độ

Thành phố công nghệ Bangalore: 'Thung lũng Silicon' của Ấn Độ

Lâm Đồng đặt mục tiêu 50% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ

Lâm Đồng đặt mục tiêu 50% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ

Bình Định: 51 UBND cấp xã bỏ phí phần mềm một cửa điện tử

Bình Định: 51 UBND cấp xã bỏ phí phần mềm một cửa điện tử

Cảm nhận ở thủ phủ Silicon châu Á

Cảm nhận ở thủ phủ Silicon châu Á

Doanh nghiệp viễn thông đóng góp lớn trong triển khai thành công IPv6 tại Việt Nam

Doanh nghiệp viễn thông đóng góp lớn trong triển khai thành công IPv6 tại Việt Nam