Doanh nghiệp Việt muốn IPO ở Mỹ: Không dễ

Doanh nghiệp Việt muốn IPO ở Mỹ: Không dễ

Bởi thị trường chứng khoán nước ngoài đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn, quản trị chuẩn mực hơn nên...
Soát xét bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Soát xét bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Nâng hạng thị trường chứng khoán để thu hút nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

Nâng hạng thị trường chứng khoán để thu hút nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

LDG: Cổ đông thua lỗ, lãnh đạo vẫn 'xin' ESOP 0 đồng

LDG: Cổ đông thua lỗ, lãnh đạo vẫn 'xin' ESOP 0 đồng

Thách thức và giải pháp hội nhập kế toán quốc tế của Việt Nam hiện nay

Thách thức và giải pháp hội nhập kế toán quốc tế của Việt Nam hiện nay

Bàn cách gọi vốn cho doanh nghiệp Việt

Bàn cách gọi vốn cho doanh nghiệp Việt

Phát triển thị trường vốn đòi hỏi tính minh bạch, chuyên nghiệp

Phát triển thị trường vốn đòi hỏi tính minh bạch, chuyên nghiệp

Tương lai thị trường vốn Việt Nam: Kết nối sẽ tạo nên sức mạnh

Tương lai thị trường vốn Việt Nam: Kết nối sẽ tạo nên sức mạnh

Tỷ lệ huy động vốn qua thị trường chứng khoán còn rất thấp

Tỷ lệ huy động vốn qua thị trường chứng khoán còn rất thấp

Cấu trúc thị trường vốn Việt Nam đã được định hình rõ nét

Cấu trúc thị trường vốn Việt Nam đã được định hình rõ nét

Người Việt đang dư tiền, cơ hội thị trường chứng khoán phát triển

Người Việt đang dư tiền, cơ hội thị trường chứng khoán phát triển

Tương lai thị trường vốn Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Tương lai thị trường vốn Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Bức tranh thị trường vốn trong kỷ nguyên mới

Bức tranh thị trường vốn trong kỷ nguyên mới

Smart Train hợp tác PwC thúc đẩy quản trị tài chính doanh nghiệp

Smart Train hợp tác PwC thúc đẩy quản trị tài chính doanh nghiệp

Áp dụng IFRS: Nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Áp dụng IFRS: Nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Phân tích cổ phiếu tăng trưởng nhất Việt Nam

Phân tích cổ phiếu tăng trưởng nhất Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong việc trình bày báo cáo tài chính công tại Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong việc trình bày báo cáo tài chính công tại Việt Nam

Nâng cao quản trị rủi ro và tài chính, TPBank chính thức triển khai IFRS-9

Nâng cao quản trị rủi ro và tài chính, TPBank chính thức triển khai IFRS-9

Các ngân hàng chuẩn bị như nào cho lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam

Các ngân hàng chuẩn bị như nào cho lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam

Vận dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam

Vận dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam

Techcombank có Phó Tổng Giám đốc mới người nước ngoài từ 10/1

Techcombank có Phó Tổng Giám đốc mới người nước ngoài từ 10/1

Thúc đẩy quá trình đào tạo hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với quốc tế

Thúc đẩy quá trình đào tạo hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với quốc tế

Tập đoàn Lộc Trời công bố vận hành hệ thống quản trị ERP SAP S/4HANA theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Tập đoàn Lộc Trời công bố vận hành hệ thống quản trị ERP SAP S/4HANA theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Các nhân tố tác động đến chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết

Các nhân tố tác động đến chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết

Hành trình 28 năm Ngân hàng Bản Việt

Hành trình 28 năm Ngân hàng Bản Việt

Hành trình 28 năm và lời hứa 'Chúng tôi bắt đầu từ Bạn'

Hành trình 28 năm và lời hứa 'Chúng tôi bắt đầu từ Bạn'

Cơ sở ghi nhận kế toán áp dụng trong khu vực công ở một số quốc gia

Cơ sở ghi nhận kế toán áp dụng trong khu vực công ở một số quốc gia

JICA hỗ trợ Việt Nam áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

JICA hỗ trợ Việt Nam áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Tăng cường năng lực áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Tăng cường năng lực áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Tác động của việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế đến hiệu quả kinh tế của các nước

Tác động của việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế đến hiệu quả kinh tế của các nước

Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán của các doanh nghiệp tại Bình Dương

Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán của các doanh nghiệp tại Bình Dương

Hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Người phụ nữ quyết liệt trong công việc

Người phụ nữ quyết liệt trong công việc

55% doanh nghiệp sẽ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trước năm 2025

55% doanh nghiệp sẽ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trước năm 2025

Các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Phát triển lĩnh vực kế toán Việt Nam trong giai đoạn mới

Phát triển lĩnh vực kế toán Việt Nam trong giai đoạn mới

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các nước và vấn đề đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các nước và vấn đề đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam

Đi trước làm việc khó, 1 ngân hàng thí điểm chuẩn mực Basel III tại Việt Nam

Đi trước làm việc khó, 1 ngân hàng thí điểm chuẩn mực Basel III tại Việt Nam

Ma trận trách nhiệm và mâu thuẫn quyền lợi của các công ty kiểm toán Big 4: Câu chuyện Wirecard

Ma trận trách nhiệm và mâu thuẫn quyền lợi của các công ty kiểm toán Big 4: Câu chuyện Wirecard

ICAEW hợp tác với Đại học Bách khoa TP.HCM nâng chất lượng đào tạo nhân lực

ICAEW hợp tác với Đại học Bách khoa TP.HCM nâng chất lượng đào tạo nhân lực

ICAEW ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

ICAEW ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Một số vấn đề về đo lường giá trị hợp lý theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 13

Một số vấn đề về đo lường giá trị hợp lý theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 13

EY Việt Nam và Lộc Trời hợp tác triển khai Chuẩn mực Kế toán quốc tế

EY Việt Nam và Lộc Trời hợp tác triển khai Chuẩn mực Kế toán quốc tế

EY Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời xây dựng và triển khai hệ thống Chuẩn mực Kế toán quốc tế

EY Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời xây dựng và triển khai hệ thống Chuẩn mực Kế toán quốc tế

Trung Quốc gặp nguy cơ lớn: Coronavirus hay 'ngân hàng bóng tối'?

Trung Quốc gặp nguy cơ lớn: Coronavirus hay 'ngân hàng bóng tối'?