Tập đoàn Nguyễn Hoàng tiết lộ kế hoạch xây loạt siêu dự án thành phố giáo dục

Tập đoàn Nguyễn Hoàng tiết lộ kế hoạch xây loạt siêu dự án thành phố giáo dục

Hệ sinh thái giáo dục tại IEC Quảng Ngãi đạt chuẩn quốc tế

Hệ sinh thái giáo dục tại IEC Quảng Ngãi đạt chuẩn quốc tế

Miền Trung hướng đến mô hình giáo dục quốc tế

Miền Trung hướng đến mô hình giáo dục quốc tế

Thành phố giáo dục IEC Quảng Ngãi: Đào tạo từ mầm non đến tiến sỹ

Thành phố giáo dục IEC Quảng Ngãi: Đào tạo từ mầm non đến tiến sỹ

Thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên ở Việt Nam

Thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên ở Việt Nam

Khởi công Thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên ở VN

Khởi công Thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên ở VN

Khởi công xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế ở Quảng Ngãi

Khởi công xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi xây dựng Thành phố giáo dục Quốc tế IEC

Quảng Ngãi xây dựng Thành phố giáo dục Quốc tế IEC

Khởi công thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại VN

Khởi công thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại VN

Xây dựng thành phố giáo dục 1.000 tỉ đồng đầu tiên tại Việt Nam

Xây dựng thành phố giáo dục 1.000 tỉ đồng đầu tiên tại Việt Nam

Khởi công thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Khởi công thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Khởi công thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi

Khởi công thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi

Xây dựng thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Khởi công Dự án 'Thành phố giáo dục quốc tế' đầu tiên ở Việt Nam

Khởi công Dự án 'Thành phố giáo dục quốc tế' đầu tiên ở Việt Nam

Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng Thành phố Giáo dục đầu tiên tại Việt Nam

Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng Thành phố Giáo dục đầu tiên tại Việt Nam

Khởi công xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Khởi công xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư 1.000 tỷ đồng cho dự án 'Thành phố giáo dục quốc tế' tại Quảng Ngãi

Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư 1.000 tỷ đồng cho dự án 'Thành phố giáo dục quốc tế' tại Quảng Ngãi