50 triệu người dùng Facebook Việt Nam bị lộ số điện thoại

50 triệu người dùng Facebook Việt Nam bị lộ số điện thoại

Hàng trăm triệu hồ sơ người dùng Facebook chứa số điện thoại bị rò rỉ trực tuyến, trong đó, Việt Nam có 50...