Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam: Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đạt hai giải Nhất đồng đội

Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam: Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đạt hai giải Nhất đồng đội

Hơn 700 tài năng công nghệ thông tin trong nước và quốc tế tham dự cuộc thi Procon tại Đà Nẵng

Hơn 700 tài năng công nghệ thông tin trong nước và quốc tế tham dự cuộc thi Procon tại Đà Nẵng

Hơn 700 sinh viên tham gia thi tin học Việt Nam và Lập trình viên quốc tế

Hơn 700 sinh viên tham gia thi tin học Việt Nam và Lập trình viên quốc tế

700 sinh viên tham dự kỳ thi Olympic tin học và lập trình sinh viên năm 2019

700 sinh viên tham dự kỳ thi Olympic tin học và lập trình sinh viên năm 2019

Hơn 700 sinh viên dự kỳ thi Olympic Tin học và lập trình quốc tế 2019

Hơn 700 sinh viên dự kỳ thi Olympic Tin học và lập trình quốc tế 2019

112 đội tuyển sinh viên Việt Nam&Châu Á tham gia Kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế 2019

112 đội tuyển sinh viên Việt Nam&Châu Á tham gia Kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế 2019