Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các nước và vấn đề đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các nước và vấn đề đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam

Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) giúp cho thông...
Đặc điểm hội đồng quản trị tác động đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Đặc điểm hội đồng quản trị tác động đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán quốc tế 'IAS 18 - doanh thu'

Ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán quốc tế 'IAS 18 - doanh thu'

Bộ Tài chính chốt phương án triển khai IFRS được chia thành 3 giai đoạn

Bộ Tài chính chốt phương án triển khai IFRS được chia thành 3 giai đoạn

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam theo 03 giai đoạn

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam theo 03 giai đoạn

Lợi ích của việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán

Lợi ích của việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán

Tăng cường áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở Việt Nam

Đặc điểm chất lượng và các nhân tố ảnh hưởng tới báo cáo tài chính

Kinh nghiệm áp dụng kế toán giá trị hợp lý ở một số nước và bài học cho Việt Nam

Các nhà đầu tư châu Âu cảnh báo rủi ro từ biến đổi khí hậu

Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán ở Việt Nam

Tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư

Bảo hiểm nhân thọ rục rịch chuẩn bị cho IFRS 17

Chuẩn bị áp dụng IFRS tại doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán Việt Nam và tính cấp thiết áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế

Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp

Kế toán tài sản sinh học theo chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam

IFRS 17: Tranh cãi chưa có hồi kết

Các bước chuẩn bị áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế

Khởi tạo hành trình áp dụng IFRS tại Việt Nam (Kỳ 1): Tìm lời giải cho nhiều bất cập

700 doanh nghiệp niêm yết cần chuẩn bị gì cho IFRS?

Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS): Vì sao Việt Nam chưa có lộ trình áp dụng?

Nhiều lợi ích khi Việt Nam áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS

Nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp về kế toán thuê tài sản

Cách tốt nhất để thực hiện IFRS 17 là làm theo hướng 'đi lùi'

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính