11 năm liên tục vận hành an toàn

Tin từ Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) cho biết: Ngày 15/9, giàn khoan tự nâng...
Giàn khoan PV DRILLING II đạt thành tích 11 năm liên tục vận hành an toàn

Giàn khoan PV DRILLING II đạt thành tích 11 năm liên tục vận hành an toàn

Giàn khoan PV DRILLING I đạt thành tích 13 năm liên tục vận hành an toàn

Giàn khoan PV DRILLING I đạt thành tích 13 năm liên tục vận hành an toàn

5 năm liên tục vận hành an toàn

Giàn PV DRILLING VI vận hành an toàn 5 năm liên tiếp

Giàn PV DRILLING VI vận hành an toàn 5 năm liên tiếp

PV Drilling: Tự tin vươn tầm quốc tế

PV Drilling: Tự tin vươn tầm quốc tế

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 10/11 đến 17/11/2019

Giàn khoan PV DRILLING III vận hành an toàn 10 năm liên tục

Giàn khoan PV DRILLING III đạt thành tích 10 năm liên tục vận hành an toàn