Không có căn cứ về lời kêu oan của cựu Chủ tịch UBND TP Đã Nẵng

Không có căn cứ về lời kêu oan của cựu Chủ tịch UBND TP Đã Nẵng

Ngày 7-5, trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKSND đề nghị tòa bác kháng cáo của hai cựu Chủ tịch...
Xét xử 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đồng phạm gây thiệt hại, thất thoát 22.000 tỷ đồng

Xét xử 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đồng phạm gây thiệt hại, thất thoát 22.000 tỷ đồng

Chùm ảnh phiên xét xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng gây thất thoát hơn 22.000 tỷ đồng

Chùm ảnh phiên xét xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng gây thất thoát hơn 22.000 tỷ đồng

Vũ 'nhôm' cùng hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng hầu tòa

Vũ 'nhôm' cùng hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng hầu tòa

Sáng nay xét xử Vũ 'nhôm' và hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Sáng nay xét xử Vũ 'nhôm' và hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng hầu tòa vì tiếp tay cho Vũ 'nhôm'

Hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng hầu tòa vì tiếp tay cho Vũ 'nhôm'

Vũ 'nhôm' cùng 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng hầu tòa từ hôm nay

Vũ 'nhôm' cùng 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng hầu tòa từ hôm nay