Nâng cao chất lượng huấn luyện trong giai đoạn mới

Nâng cao chất lượng huấn luyện trong giai đoạn mới

Biên giới luôn trong lòng dân Thành phố mang tên Bác

Biên giới luôn trong lòng dân Thành phố mang tên Bác

TP HCM với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc

TP HCM với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc

TP Hồ Chí Minh - Hậu phương trực tiếp cho cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

'Vùng đất chết' Ba Chúc hồi sinh sau 40 năm thảm sát Pol Pot

'Vùng đất chết' Ba Chúc hồi sinh sau 40 năm thảm sát Pol Pot

Tướng đi qua 4 cuộc chiến nói về chiến tranh biên giới Tây Nam

Tướng đi qua 4 cuộc chiến nói về chiến tranh biên giới Tây Nam

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam

Biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Cam-pu-chia

Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (7-1-1979 - 7-1-2019) : Chiến thắng chế độ diệt chủng, chiến thắng của chính nghĩa và tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cam-pu-chia

Nghĩa tình Việt Nam với cách mạng Campuchia

Quân đoàn 3 trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Chiến tranh biên giới Tây Nam qua góc nhìn của giáo viên Lịch Sử

Chiến thắng của tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia

Về vùng biên giới Tây Nam

Chiến tranh bảo vệ biên giới vì chính nghĩa: Bài học bảo vệ chủ quyền

Quân và dân Kiên Giang trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Công an nhân dân vũ trang trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam

Công tác hậu cần cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam

Hội thảo khoa học 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng