'Đội lốt' đại lý Hyundai sẽ bị xử phạt như thế nào?

'Đội lốt' đại lý Hyundai sẽ bị xử phạt như thế nào?

Hyundai Thành Công công bố các đại lý Hyundai 'đội lốt', khuyến cáo khách hàng cẩn trọng đối với các đại lý...