Người Trùng Khánh sống dưới 2,5 triệu camera theo dõi

Người Trùng Khánh sống dưới 2,5 triệu camera theo dõi

Sau một ca làm việc dài và mệt, Wu Fuchun 33 tuổi tạm đỗ xe đi toilet, 5 phút sau điện thoại anh đã báo đỗ...