Mâu thuẫn từ cuộc trưng cầu dân ý đổi tên nước Macedonia

Mâu thuẫn từ cuộc trưng cầu dân ý đổi tên nước Macedonia

Ngày 30-9, Macedonia đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc đổi tên nước nhằm mở đường cho quá trình gia...