Thông tin mới nhất về nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Bangkok

Thông tin mới nhất về nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Bangkok

Vụ cháy chung cư ở Thái Lan: 13 người Việt bị thương

Vụ cháy chung cư ở Thái Lan: 13 người Việt bị thương

Công bố danh tính 13 người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư tại Bangkok

Công bố danh tính 13 người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư tại Bangkok

13 người Việt bị thương vụ cháy chung cư Thái Lan, chủ yếu sinh viên

13 người Việt bị thương vụ cháy chung cư Thái Lan, chủ yếu sinh viên

Danh tính 13 người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư ở Thái Lan

Danh tính 13 người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư ở Thái Lan

13 người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư ở Thái Lan

13 người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư ở Thái Lan

Cháy chung cư Thái Lan, 'có người Việt tử vong'?

Cháy chung cư Thái Lan, 'có người Việt tử vong'?