Bùi ngùi chuyến xe 'chở nặng quê hương lên thành phố' sau kỳ nghỉ Tết

Bùi ngùi chuyến xe 'chở nặng quê hương lên thành phố' sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết từ quê trở lại thành phố làm việc, xe của ai cũng chở nặng những món quà quê. Nào rau củ...