Ký kết Hợp tác đào tạo thực hành với Bệnh viện Thanh Nhàn

Ký kết Hợp tác đào tạo thực hành với Bệnh viện Thanh Nhàn

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với việc tổ chức đào tạo theo tín chỉ

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với việc tổ chức đào tạo theo tín chỉ

Công bố quyết định triển khai xây dựng đội ngũ cố vấn học tập

Công bố quyết định triển khai xây dựng đội ngũ cố vấn học tập

Đoàn cán bộ Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Viêng Chăn thăm, làm việc tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Đoàn cán bộ Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Viêng Chăn thăm, làm việc tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tạo điều kiện cho sinh viên Lào học tập tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tạo điều kiện cho sinh viên Lào học tập tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng Thế giới

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng Thế giới