Bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh

Bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh

Bệnh viện kê ảo hàng trăm bệnh nhân mổ viêm phúc mạc ruột thừa để trục lợi

Bệnh viện kê ảo hàng trăm bệnh nhân mổ viêm phúc mạc ruột thừa để trục lợi

Phát hiện nhiều bất thường trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT

Phát hiện nhiều bất thường trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT

Bảo hiểm xã hội chưa thanh toán tại một số bệnh viện do có dấu hiệu bất thường về chi phí bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội chưa thanh toán tại một số bệnh viện do có dấu hiệu bất thường về chi phí bảo hiểm y tế

Nhiều bệnh viện kê khống hàng trăm ca phẫu thuật ruột thừa để rút quỹ

Nhiều bệnh viện kê khống hàng trăm ca phẫu thuật ruột thừa để rút quỹ

Đề nghị thanh toán phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa cao bất thường!

Đề nghị thanh toán phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa cao bất thường!

Dịch vụ phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa cao bất thường ở nhiều bệnh viện

Dịch vụ phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa cao bất thường ở nhiều bệnh viện

UBND huyện Krông Pắc thông tin về khiếu nại của người dân

UBND huyện Krông Pắc thông tin về khiếu nại của người dân

Nhiều đặc sản của Bắc Giang được bảo hộ nhãn hiệu