Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại Phú Thọ, Quảng Ngãi, Hải Phòng

Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại Phú Thọ, Quảng Ngãi, Hải Phòng

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La là ai?

Tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La là ai?

Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự mới

Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự mới

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Ông Nguyễn Hữu Đông làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La