Băng qua Đồng Tháp Mười trên tuyến cao tốc tương lai

Băng qua Đồng Tháp Mười trên tuyến cao tốc tương lai

Bộ LĐ-TB&XH chính thức thêm 2 Thứ trưởng

Bộ LĐ-TB&XH chính thức thêm 2 Thứ trưởng

Chỉ đạo nổi bật: Thủ tướng bổ nhiệm hai thứ trưởng tại một bộ

Chỉ đạo nổi bật: Thủ tướng bổ nhiệm hai thứ trưởng tại một bộ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thêm hai Thứ trưởng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thêm hai Thứ trưởng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có thêm một thứ trưởng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có thêm một thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An là tân Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An là tân Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Bộ LĐ-TB&XH có hai Thứ trưởng mới

Bộ LĐ-TB&XH có hai Thứ trưởng mới

Chân dung 2 Thứ trưởng mới được Thủ tướng bổ nhiệm

Chân dung 2 Thứ trưởng mới được Thủ tướng bổ nhiệm

Thủ tướng bổ nhiệm hai Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm hai Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đại biểu Quốc hội 7x giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐTBXH

Đại biểu Quốc hội 7x giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐTBXH

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Cánh đồng lớn ở Long An: Lợi ích lớn, nhiều nông dân vẫn thờ ơ

Cánh đồng lớn ở Long An: Lợi ích lớn, nhiều nông dân vẫn thờ ơ