Quảng Ngãi chính thức có nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên

Quảng Ngãi chính thức có nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên

Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Chuẩn y bà Bùi Thị Quỳnh Vân là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Chuẩn y bà Bùi Thị Quỳnh Vân là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Nữ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ngãi có nữ Phó bí thư tỉnh ủy mới, TP. HCM có tân Phó giám đốc Công an

Hai địa phương có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi là ai?

Chân dung tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân