Phú Yên: Hàng loạt cán bộ dính kỷ luật vì liên quan triệt hạ rừng và khan gian bằng cấp

Phú Yên: Hàng loạt cán bộ dính kỷ luật vì liên quan triệt hạ rừng và khan gian bằng cấp

Phú Yên: Kỷ luật nhiều cán bộ do không có bằng tốt nghiệp THPT

Xài bằng dỏm, 2 huyện ủy viên bị cách hết chức vụ Đảng

Xài bằng dỏm, 2 huyện ủy viên bị cách hết chức vụ Đảng

Trưởng công an H.Đồng Xuân, Phú Yên bị cảnh cáo

Trưởng công an H.Đồng Xuân, Phú Yên bị cảnh cáo

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Tiếp tục thu nợ gia đình bị chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM

Tiếp tục thu nợ gia đình bị chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM

Nói lời xin lỗi rất khó khăn nên chỉ nói thông cảm

Nói lời xin lỗi rất khó khăn nên chỉ nói thông cảm

Hòa giải thành công việc chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Hòa giải thành công việc chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Yêu cầu Trưởng thôn xin lỗi vì chặn xe đám cưới

Yêu cầu Trưởng thôn xin lỗi vì chặn xe đám cưới

Trưởng thôn đã chịu xin lỗi vụ chặn xe cưới đòi tiền

Trưởng thôn đã chịu xin lỗi vụ chặn xe cưới đòi tiền

Hòa giải thành vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Hòa giải thành vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Tiếp tục họp để yêu cầu trưởng thôn xin lỗi vụ chặn xe

Tiếp tục họp để yêu cầu trưởng thôn xin lỗi vụ chặn xe

Chặn xe rước dâu để đòi tiền nông thôn mới: Có thể bị khởi tố

Chặn xe rước dâu để đòi tiền nông thôn mới: Có thể bị khởi tố

Chặn xe cưới đòi tiền: Yêu cầu trưởng thôn phải xin lỗi

Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe rước dâu đòi tiền làm đường: Trưởng thôn không chịu xin lỗi

Vụ chặn xe rước dâu đòi tiền làm đường: Trưởng thôn không chịu xin lỗi

Chặn xe dâu đòi tiền NTM: 'Cán bộ xin lỗi dân thì chết ai đâu'

Chặn xe dâu đòi tiền NTM: 'Cán bộ xin lỗi dân thì chết ai đâu'

Huyện ủy Tây Hòa chỉ đạo cán bộ cơ sở phải xin lỗi vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ công

Huyện ủy Tây Hòa chỉ đạo cán bộ cơ sở phải xin lỗi vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ công

Trưởng thôn chặn xe cưới đòi tiền làm đường nông thôn: Diễn biến mới nhất

Trưởng thôn chặn xe cưới đòi tiền làm đường nông thôn: Diễn biến mới nhất

Vụ chặn xe dâu: Căng thẳng họp thôn không ngã ngũ việc xin lỗi

Vụ chặn xe dâu: Căng thẳng họp thôn không ngã ngũ việc xin lỗi

Chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới, chính quyền nói gì?

Chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới, chính quyền nói gì?

Trưởng thôn không xin lỗi vụ chặn xe cưới vì 'dân không cho phép'

Trưởng thôn không xin lỗi vụ chặn xe cưới vì 'dân không cho phép'

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Trưởng thôn là 'người hùng' giải cứu(!?)

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Trưởng thôn là 'người hùng' giải cứu(!?)

Vụ chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới: Quyết không xin lỗi!

Vụ chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới: Quyết không xin lỗi!

Vụ chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM: Tỉnh yêu cầu xử nghiêm

Vụ chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM: Tỉnh yêu cầu xử nghiêm

Chỉ đạo khẩn vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Chỉ đạo khẩn vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Đề nghị kiểm điểm vụ 'chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường NTM'

Đề nghị kiểm điểm vụ 'chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường NTM'

Chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới

Chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới

Xử lý vụ chặn xe đám cưới để đòi nợ tiền xây dựng nông thôn mới

Xử lý vụ chặn xe đám cưới để đòi nợ tiền xây dựng nông thôn mới

Chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường NTM: Xin lỗi thì họ đâu nể mặt!

Chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường NTM: Xin lỗi thì họ đâu nể mặt!

Trưởng thôn nói về vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Trưởng thôn nói về vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Khó tin: Chặn xe cô dâu đòi tiền xây dựng nông thôn mới

Khó tin: Chặn xe cô dâu đòi tiền xây dựng nông thôn mới