Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa mới gồm những ai?

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa mới gồm những ai?

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 51 người (gồm 50 người được bầu tại Đại...
Xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và định hướng đầu tư phát triển lên thị xã Lấp Vò

Xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và định hướng đầu tư phát triển lên thị xã Lấp Vò

Khởi sắc diện mạo sau hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới

Khởi sắc diện mạo sau hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới

Xây dựng quê hương Lấp Vò anh hùng ngày càng giàu đẹp

Xây dựng quê hương Lấp Vò anh hùng ngày càng giàu đẹp

Trao quyết định về công tác cán bộ

Trao quyết định về công tác cán bộ

Đảng viên giúp đỡ hộ nghèo

Đảng viên giúp đỡ hộ nghèo

Cụ thể hóa chương trình hành động của cấp ủy mang lại kết quả thiết thực

'Ý Đảng, lòng dân'

Tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo

Đưa vào hoạt động công viên nước Phương Nam

Tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Nhân sự mới