Đắk Nông: Nhận 50 triệu đồng, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất bị bắt

Đắk Nông: Nhận 50 triệu đồng, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất bị bắt

Bắt nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện nhận tiền hối lộ

Bắt nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện nhận tiền hối lộ

Bắt cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất nhận hối lộ

Bắt cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất nhận hối lộ

Kỷ luật nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm, vòi vĩnh, sử dụng xe công tùy tiện

Kỷ luật nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm, vòi vĩnh, sử dụng xe công tùy tiện

Đắk Nông: 3 cán bộ của thị trấn Đắk Mâm bị kỷ luật

Đắk Nông: 3 cán bộ của thị trấn Đắk Mâm bị kỷ luật

Cách chức dàn lãnh đạo một thị trấn ở Đắk Nông

Cách chức dàn lãnh đạo một thị trấn ở Đắk Nông

Sai phạm hàng loạt, dàn lãnh đạo thị trấn bị cách chức

Sai phạm hàng loạt, dàn lãnh đạo thị trấn bị cách chức

Đắk Nông: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm

Đắk Nông: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm

Đắk Nông: Cách chức hàng loạt lãnh đạo chủ chốt thị trấn Đắk Mâm

Đắk Nông: Cách chức hàng loạt lãnh đạo chủ chốt thị trấn Đắk Mâm

Hàng loạt lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm bị cách chức vì nhiều sai phạm

Hàng loạt lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm bị cách chức vì nhiều sai phạm

Đắk Nông: Cách chức 3 lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm

Đắk Nông: Cách chức 3 lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm

Chiếm đoạt cả bồn nước của người nghèo!

Chiếm đoạt cả bồn nước của người nghèo!

Đắk Nông: Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch thị trấn mất chức vì sai phạm hàng loạt

Đắk Nông: Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch thị trấn mất chức vì sai phạm hàng loạt