Thái Bình tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện đầu tiên

Thái Bình tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện đầu tiên

Hưng Hà (Thái Bình): Kinh tế - xã hội phát triển nhanh, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Hưng Hà (Thái Bình): Kinh tế - xã hội phát triển nhanh, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ðổi mới tác phong lãnh đạo ở Hưng Hà

Ðổi mới tác phong lãnh đạo ở Hưng Hà

Tin nhân sự, lãnh đạo mới ở Nam Định, Thái Bình, Thừa Thiên - Huế

Tin nhân sự, lãnh đạo mới ở Nam Định, Thái Bình, Thừa Thiên - Huế

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt tỉnh Thái Bình

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt tỉnh Thái Bình

Thái Bình: Luân chuyển, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt

Thái Bình: Luân chuyển, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt

Tỉnh Thái Bình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt