Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng Hóa: Chung tay ươm mầm xanh no ấm trên vùng cao Quảng Trị

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng Hóa: Chung tay ươm mầm xanh no ấm trên vùng cao Quảng Trị

ĐBQH tỉnh Quảng Trị: Quốc hội luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân

Không đủ điều kiện, hiệu trưởng vẫn được quy hoạch chức Phó phòng Nội vụ ở Quảng Trị

Không đủ điều kiện, hiệu trưởng vẫn được quy hoạch chức Phó phòng Nội vụ ở Quảng Trị

Tình tiết mới việc hiệu trưởng 'lọt' quy trình lên sếp Phòng Nội vụ

Tình tiết mới việc hiệu trưởng 'lọt' quy trình lên sếp Phòng Nội vụ

Con trai một lãnh đạo tỉnh Quảng Trị được 'bổ nhiệm thần tốc'

Con trai một lãnh đạo tỉnh Quảng Trị được 'bổ nhiệm thần tốc'

Phó bí thư huyện xin nghỉ khi phải luân chuyển công tác

Phó bí thư huyện xin nghỉ khi phải luân chuyển công tác

Quảng Trị: Xin dừng luân chuyển không được, Phó Bí thư huyện xin nghỉ việc

Quảng Trị: Xin dừng luân chuyển không được, Phó Bí thư huyện xin nghỉ việc

Bị luân chuyển công tác, Phó Bí thư huyện ở Quảng Trị xin nghỉ việc

Bị luân chuyển công tác, Phó Bí thư huyện ở Quảng Trị xin nghỉ việc

Phó Bí thư huyện ở Quảng Trị viết đơn xin không luân chuyển vì muốn 'phục vụ địa phương'

Phó Bí thư huyện ở Quảng Trị viết đơn xin không luân chuyển vì muốn 'phục vụ địa phương'

Phó Bí thư huyện 'xin không thực hiện điều động luân chuyển công tác'

Phó Bí thư huyện 'xin không thực hiện điều động luân chuyển công tác'

Quảng Trị: Phó Bí thư huyện xin không luân chuyển vì lí do sức khỏe

Quảng Trị: Phó Bí thư huyện xin không luân chuyển vì lí do sức khỏe

Phó bí thư huyện viết đơn xin không luân chuyển

Phó bí thư huyện viết đơn xin không luân chuyển

Quảng Trị: Phó Bí thư huyện xin không luân chuyển vì... mỡ máu tăng quá cao

Quảng Trị: Phó Bí thư huyện xin không luân chuyển vì... mỡ máu tăng quá cao

Bổ nhiệm sai quy định ở Quảng Trị: Con trai Phó Bí thư huyện viết đơn xin ra khỏi cấp ủy

Bổ nhiệm sai quy định ở Quảng Trị: Con trai Phó Bí thư huyện viết đơn xin ra khỏi cấp ủy

Con trai Phó Bí thư huyện được bổ nhiệm 'thần tốc' xin rút khỏi cấp ủy

Con trai Phó Bí thư huyện được bổ nhiệm 'thần tốc' xin rút khỏi cấp ủy

Quảng Trị: Con trai Phó bí thư Huyện ủy viết đơn xin ra khỏi cấp ủy xã

Quảng Trị: Con trai Phó bí thư Huyện ủy viết đơn xin ra khỏi cấp ủy xã

Phó chủ tịch huyện 'rút kinh nghiệm' do đưa đoàn đi tham quan lúc bão sắp đổ bộ

Phó chủ tịch huyện 'rút kinh nghiệm' do đưa đoàn đi tham quan lúc bão sắp đổ bộ

Phó chủ tịch huyện rút kinh nghiệm vụ trước bão bị nữ Bí thư gọi về

Phó chủ tịch huyện rút kinh nghiệm vụ trước bão bị nữ Bí thư gọi về

Quảng Trị: Con trai Phó Bí thư huyện ủy viết đơn xin ra khỏi cấp ủy xã

Quảng Trị: Con trai Phó Bí thư huyện ủy viết đơn xin ra khỏi cấp ủy xã

Quảng Trị: Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa không nắm rõ quy định về quy hoạch cán bộ

Quảng Trị: Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa không nắm rõ quy định về quy hoạch cán bộ

Quảng Trị: Bí thư huyện nói gì về việc em gái được quy hoạch 7 chức danh?

Quảng Trị: Bí thư huyện nói gì về việc em gái được quy hoạch 7 chức danh?

Quảng Trị: Em gái Bí thư Huyện ủy được quy hoạch 7 chức danh chủ chốt

Quảng Trị: Em gái Bí thư Huyện ủy được quy hoạch 7 chức danh chủ chốt

Quảng Trị: Em gái Bí thư huyện được quy hoạch 7 chức danh để làm lãnh đạo

Quảng Trị: Em gái Bí thư huyện được quy hoạch 7 chức danh để làm lãnh đạo

Em gái Bí thư huyện ở Quảng Trị được quy hoạch cùng lúc 7 chức danh chủ chốt

Em gái Bí thư huyện ở Quảng Trị được quy hoạch cùng lúc 7 chức danh chủ chốt

Bí thư đoàn xã được bổ nhiệm thần tốc bị thôi chức

Bí thư đoàn xã được bổ nhiệm thần tốc bị thôi chức

Bổ nhiệm con trai Phó Bí thư huyện sai quy định: Nghiên cứu cho thôi hàng loạt chức danh

Bổ nhiệm con trai Phó Bí thư huyện sai quy định: Nghiên cứu cho thôi hàng loạt chức danh

Quảng Trị: Bổ nhiệm con trai Phó Bí thư huyện sai quy định

Quảng Trị: Bổ nhiệm con trai Phó Bí thư huyện sai quy định