Ban Bí thư quyết định nhân sự chủ chốt tỉnh Bắc Ninh

Ban Bí thư quyết định nhân sự chủ chốt tỉnh Bắc Ninh

Ban Bí thư chuẩn y 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ban Bí thư chuẩn y 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ban Bí thư chuẩn y 2 Phó bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư chuẩn y 2 Phó bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư chuẩn y 2 tân Chủ tịch tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư chuẩn y 2 tân Chủ tịch tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và 2 Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và 2 Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh

Bắc Ninh: Thay đổi lãnh đạo chủ chốt

Bắc Ninh: Thay đổi lãnh đạo chủ chốt

Đồng chí Nguyễn Hương Giang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Đồng chí Nguyễn Hương Giang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh có nữ Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Ninh có nữ Chủ tịch UBND tỉnh

Sự nghiệp của tân nữ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh 50 tuổi

Sự nghiệp của tân nữ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh 50 tuổi

Bắc Ninh lần đầu tiên có nữ Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Ninh lần đầu tiên có nữ Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Ninh có tân nữ Chủ tịch UBND tỉnh 50 tuổi

Bắc Ninh có tân nữ Chủ tịch UBND tỉnh 50 tuổi

Bắc Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang

Bắc Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang

Bắc Ninh có nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên

Bắc Ninh có nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên

Chân dung nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Bắc Ninh sau 22 năm tái lập

Chân dung nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Bắc Ninh sau 22 năm tái lập

Bầu Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh

Bầu Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bắc Ninh bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bắc Ninh bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bắc Ninh bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh