Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự

Tỉnh ủy Kon Tum vừa trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ...
Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP.HCM và Lâm Đồng

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP.HCM và Lâm Đồng

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới, Quảng Ninh và Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới, Quảng Ninh và Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Về cơ sở để 'thấu' lòng dân