Hà Nội và 4 địa phương bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Hà Nội và 4 địa phương bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Kiện toàn nhân sự chủ chốt Cần Thơ, Đồng Nai, Gia Lai, Bắc Kạn

Kiện toàn nhân sự chủ chốt Cần Thơ, Đồng Nai, Gia Lai, Bắc Kạn

Nhân sự mới tại Bộ Quốc phòng và tòa án các cấp

Nhân sự mới tại Bộ Quốc phòng và tòa án các cấp

Nhân sự mới Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Bến Tre, Đắc Lắk

Nhân sự mới Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Bến Tre, Đắc Lắk

Nhân sự mới tại Bộ Quốc phòng và 9 tỉnh thành

Nhân sự mới tại Bộ Quốc phòng và 9 tỉnh thành

Đồng Nai thay hàng loạt lãnh đạo cấp huyện

Đồng Nai thay hàng loạt lãnh đạo cấp huyện

Đồng Nai thay đổi lãnh đạo chủ chốt của 5 huyện

Đồng Nai thay đổi lãnh đạo chủ chốt của 5 huyện

Đồng Nai thay đổi nhiều lãnh đạo cấp huyện

Đồng Nai thay đổi nhiều lãnh đạo cấp huyện