Ông Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

LÂM ĐỒNG- HĐND Lâm Đồng khóa IX ngày 18-11 đã tổ chức Kỳ họp thứ 16, bầu các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch...
Đồng chí Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa được bổ nhiệm là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa được bổ nhiệm là ai?

Lâm Đồng có tân Chủ tịch tỉnh

Lâm Đồng có tân Chủ tịch tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng là ai?

Tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng là ai?

Ông Trần Văn Hiệp làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh

Lâm Đồng có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng là ai?

Đồng chí Trần Văn Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Yên Bái, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai

Triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp

Lâm Đồng có Phó Bí thư Tỉnh ủy mới