Nhà hát Tuồng Việt Nam ra mắt vở diễn mới và chương trình giao lưu nghệ thuật

Làm mới tuồng Việt bằng kịch bản nước ngoài

Làm mới tuồng Việt bằng kịch bản nước ngoài

'Huyền thoại ngọn đồi đỏ' phiên bản tuồng Việt ra mắt khán giả Thủ đô

'Huyền thoại ngọn đồi đỏ' phiên bản tuồng Việt ra mắt khán giả Thủ đô

Đêm giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Singapore đáng nhớ

Đêm giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Singapore đáng nhớ

Hợp tác trong lĩnh vực sân khấu: Bắt tay vì sự phát triển

Hợp tác trong lĩnh vực sân khấu: Bắt tay vì sự phát triển

Công diễn vở 'Huyền thoại Ngọn đồi đỏ'

Công diễn vở 'Huyền thoại Ngọn đồi đỏ'

Ra mắt vở tuồng do nghệ sĩ Singapore Chua Soo Pong viết kịch bản

Ra mắt vở tuồng do nghệ sĩ Singapore Chua Soo Pong viết kịch bản

Ra mắt vở diễn 'Huyền thoại ngọn đồi đỏ' phiên bản tuồng Việt