Trang nghiêm đêm nghệ thuật 'Huyền thoại Truông Bồn'

Trang nghiêm đêm nghệ thuật 'Huyền thoại Truông Bồn'

Hình ảnh của các nữ TNXP Truông Bồn qua ký ức của người thân

Hình ảnh của các nữ TNXP Truông Bồn qua ký ức của người thân

Vang mãi khúc tráng ca 'Huyền thoại Truông Bồn'

Vang mãi khúc tráng ca 'Huyền thoại Truông Bồn'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự chương trình 'Huyền thoại Truông Bồn'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự chương trình 'Huyền thoại Truông Bồn'

Hơn 10.000 người tham dự chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại Truông Bồn'

Hơn 10.000 người tham dự chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại Truông Bồn'

Huyền thoại Truông Bồn: Khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong chiến tranh

Huyền thoại Truông Bồn: Khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong chiến tranh

Tổng Bí thư dự chương trình 'Huyền thoại Truông Bồn'

Tổng Bí thư dự chương trình 'Huyền thoại Truông Bồn'

Nghệ An: Kỷ niệm 49 năm chiến thắng Truông Bồn

Nghệ An: Kỷ niệm 49 năm chiến thắng Truông Bồn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 49 năm chiến thắng Truông Bồn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 49 năm chiến thắng Truông Bồn

Gần 10.000 người trực tiếp xem 'Huyền thoại Truông Bồn'

Gần 10.000 người trực tiếp xem 'Huyền thoại Truông Bồn'

Truông Bồn - Huyền thoại thiêng liêng, bất tử

Truông Bồn - Huyền thoại thiêng liêng, bất tử