Sinh phẩm nghi nhiễm bệnh 'bò điên' có xuất hiện tại TP.HCM?

Sinh phẩm nghi nhiễm bệnh 'bò điên' có xuất hiện tại TP.HCM?

Tạm ngừng lưu hành dịch truyền Human Albumin 20% do nghi nhiễm bệnh bò điên

Tạm ngừng lưu hành dịch truyền Human Albumin 20% do nghi nhiễm bệnh bò điên

TP.HCM chưa nhập thuốc nghi nhiễm bệnh bò điên

TP.HCM chưa nhập thuốc nghi nhiễm bệnh bò điên

Lô hàng sinh phẩm nghi nhiễm bò điên, Sở Y tế TPHCM khẳng định chưa phát hiện lưu hành

Lô hàng sinh phẩm nghi nhiễm bò điên, Sở Y tế TPHCM khẳng định chưa phát hiện lưu hành

Tạm dừng nhập khẩu, sử dụng 3 lô sinh phẩm y tế nghi nhiễm bệnh bò điên

Tạm dừng nhập khẩu, sử dụng 3 lô sinh phẩm y tế nghi nhiễm bệnh bò điên

Dừng sử dụng lô sinh phẩm y tế nghi nhiễm bệnh bò điên

Dừng sử dụng lô sinh phẩm y tế nghi nhiễm bệnh bò điên

Tạm ngừng lưu hành 3 lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh bò điên

Tạm ngừng lưu hành 3 lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh bò điên

Tạm dừng lưu hành ba lô thuốc nghi ngờ nhiễm bệnh bò điên

Tạm dừng lưu hành ba lô thuốc nghi ngờ nhiễm bệnh bò điên

Tạm dừng lô dịch truyền nghi nhiễm bệnh bò điên

Tạm dừng lô dịch truyền nghi nhiễm bệnh bò điên

Việt Nam tạm dừng 3 lô thuốc nghi nhiễm bệnh bò điên

Việt Nam tạm dừng 3 lô thuốc nghi nhiễm bệnh bò điên

Bộ Y tế yêu cầu tạm dừng 3 lô thuốc do nghi nhiễm bệnh bò điên

Bộ Y tế yêu cầu tạm dừng 3 lô thuốc do nghi nhiễm bệnh bò điên

Việt Nam tạm dừng 3 lô sinh phẩm y tế nghi nhiễm bệnh bò điên

Việt Nam tạm dừng 3 lô sinh phẩm y tế nghi nhiễm bệnh bò điên

Việt Nam dừng sử dụng lô sinh phẩm y tế nghi nhiễm bệnh bò điên

Việt Nam dừng sử dụng lô sinh phẩm y tế nghi nhiễm bệnh bò điên

Việt Nam tạm dừng 3 lô thuốc nghi nhiễm bệnh bò điên

Việt Nam tạm dừng 3 lô thuốc nghi nhiễm bệnh bò điên