Nhiều điều thú vị giờ mới biết về người sở hữu 33 bằng đại học

Nhiều điều thú vị giờ mới biết về người sở hữu 33 bằng đại học

Sở hữu 33 bằng đại học, tiến sĩ người Pháp đã học như thế nào?

Sở hữu 33 bằng đại học, tiến sĩ người Pháp đã học như thế nào?

Trò chuyện với vị tiến sĩ có 33 bằng đại học

Trò chuyện với vị tiến sĩ có 33 bằng đại học

Gặp gỡ với tiến sỹ Hubert PETIT – người giữ Kỷ lục Guinness thế giới về có nhiều bằng đại học nhất ​

Gặp gỡ với tiến sỹ Hubert PETIT – người giữ Kỷ lục Guinness thế giới về có nhiều bằng đại học nhất ​

Học cách học của tiến sĩ với 33 bằng cấp được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness thế giới

Học cách học của tiến sĩ với 33 bằng cấp được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness thế giới

Tiến sĩ sở hữu 33 bằng đại học quốc tế đã học như thế nào

Tiến sĩ sở hữu 33 bằng đại học quốc tế đã học như thế nào

Người có nhiều bằng đại học nhất thế giới đến Việt Nam

Người có nhiều bằng đại học nhất thế giới đến Việt Nam

Người có nhiều bằng đại học nhất thế giới đến Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm

Người có nhiều bằng đại học nhất thế giới đến Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm