PC Điện Biên: Tiếp thêm niềm vui cho người dân Mường Nhé

PC Điện Biên: Tiếp thêm niềm vui cho người dân Mường Nhé

Những ngày cuối của tháng 12/2019, Công ty Điện lực (PC) Điện Biên đã tổ chức đóng điện công trình cấp cho...