Đường dây mua bán 'logo xe vua': Tòa hoãn xử vì lý do bất ngờ

Đường dây mua bán 'logo xe vua': Tòa hoãn xử vì lý do bất ngờ

Vụ 'logo xe vua': Bị cấp dưới tố nhận hối lộ, cán bộ CSGT 'phản pháo'

Vụ 'logo xe vua': Bị cấp dưới tố nhận hối lộ, cán bộ CSGT 'phản pháo'

Tòa bất ngờ chuyển khung phạt cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân

Tòa bất ngờ chuyển khung phạt cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân

Xử vụ mua bán 'logo xe vua': Không ai bị truy tố tội nhận hối lộ

Xử vụ mua bán 'logo xe vua': Không ai bị truy tố tội nhận hối lộ

Xét xử vụ mua bán logo xe 'vua': Sẽ triệu tập CSGT, TTGT nếu thấy cần thiết

Xét xử vụ mua bán logo xe 'vua': Sẽ triệu tập CSGT, TTGT nếu thấy cần thiết

Phó Phòng CSGT bị tố nhận 300 triệu đồng vụ bán logo xe 'vua'

Phó Phòng CSGT bị tố nhận 300 triệu đồng vụ bán logo xe 'vua'

Xét xử đường dây logo xe vua: Người cầm đầu đường dây phủ nhận việc đưa hối lộ

Xét xử đường dây logo xe vua: Người cầm đầu đường dây phủ nhận việc đưa hối lộ

Tòa không triệu tập 79 CSGT, TTGT liên quan trong vụ xử 'mua bán logo xe vua'

Tòa không triệu tập 79 CSGT, TTGT liên quan trong vụ xử 'mua bán logo xe vua'