Nỗ lực tái tạo nguồn lợi thủy sản

Nỗ lực tái tạo nguồn lợi thủy sản

Trước nguy cơ nguồn lợi thủy sản (NLTS) bị cạn kiệt do con người khai thác quá mức theo kiểu tận diệt, tỉnh...